Γέφυρες

Η επιστημονική μας ομάδα έχει μακρά εμπειρία στις μελέτες γεφυρών. Τα έργα Γεφυρών είναι δομικά έργα με ιδιαίτερες απαιτήσεις σε όλα τα στάδια παραγωγής τους (μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή, έλεγχος και συντήρηση). Η μελετητική μας ομάδα έχει ασχοληθεί με πολλά και διαφορετικά είδη γεφυρών που αφορούν το δομικό τους σύστημα, την χρήση τους και τα υλικά κατασκευής τους όπως :

  • Οδικές Γέφυρες
  • Σιδηροδρομικές Γέφυρες
  • Κοιλαδογέφυρες
  • Σιδηρές Γέφυρες
  • Προεντεταμένες Γέφυρες
  • Γέφυρες κιβωτιοειδούς διατομής
  • Cut & covers
  • Άνω και κάτω διαβάσεις
  • Πτερυγότοιχοι-Τοίχοι αντιστήριξης

Επικοινωνία

Διεύθυνση : Περικλέους 29

                  15561, Χολαργός

                  Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 6560767

Fax : +30 210 6560764

e-mail : meletitiki@ypologistiki.gr