Κτιριακά Έργα

Η Υπολογιστική Μελετητική έχει ιδιαίτερα εκτεταμένη εμπειρία στον κτιριακό τομέα.

Με εικοσιπενταετή συνεχή παρουσία και ενασχόληση με τα κτιριακά έργα, είμαστε σε θέση να προτείνουμε και να μελετήσουμε ασφαλείς, τεχνικά εφικτές και οικονομικά συμφέρουσες λύσεις σε κάθε είδους κτιριακή ανάπτυξη.

Έχουμε ασχοληθεί με κάθε είδος κτιριακών κατασκευών όπως :

 • Κατοικίες
 • Αθλητικές εγκαταστάσεις
 • Εκπαιδευτικά ιδρύματα
 • Κτίρια Πολιτισμού
 • Βιομηχανικά κτίρια
 • Τουριστικά Συγκροτήματα - Ξενοδοχεία
 • Κτίρια Γραφείων
 • Κτίρια Διοίκησης
 • Νοσοκομεία - Ιατρικά κέντρα
 • Επαγγελματικά ακίνητα και Εμπορικά κέντρα

και με κάθε είδος υλικών κατασκευής όπως :

 • Οπλισμένο σκυρόδεμα
 • Προεντεταμένο σκυρόδεμα
 • Χάλυβας
 • Σύμμεικτα
 • Ξύλο
 • Φέρουσα τοιχοποιία

Προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σχετικά με τα κτιριακά έργα από το αρχικό στάδιο σχεδιασμού και προμελέτης μέχρι την επίβλεψη και την διεύθυνση του έργου.

Επικοινωνία

Διεύθυνση : Περικλέους 29

                  15561, Χολαργός

                  Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 6560767

Fax : +30 210 6560764

e-mail : meletitiki@ypologistiki.gr