Έλεγχοι Έργων και Μελετών

Προσφέρουμε ευρείας κλίμακας υπηρεσίες ελέγχου υφισταμένων κατασκευών, ελέγχου μελετών και σύνταξη μελετών σκοπιμότητας. Ο έλεγχος κατασκευών αναφέρεται σε κτίρια, γέφυρες, ειδικές κατασκευές διαφόρων τύπων και υλικών. Στα έργα μας περιλαμβάνονται έλεγχοι έργων πολιτισμού, ξενοδοχείων, εκπαιδευτηρίων, αθλητικών κέντρων, κατοικιών, κλπ.

Οι διενεργούμενοι έλεγχοι αναφέρονται σε θέματα όπως :

  • Μελέτες σκοπιμότητας για Βιομηχανικές και Τουριστικές επενδύσεις
  • 'Ελεγχοι φέρουσας ικανότητας υφισταμένων κτιρίων από σκυρόδεμα (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)
  • Στατική επάρκεια και προσαρμογή στους σχετικούς κανονισμούς στηρίξεων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων (χαλύβδινων και αλλουμινίου) και επιτόπιο έλεγχο της κατασκευής τους
  • Ελέγχους προσαρμογής στους σχετικούς κανονισμούς κατασκευών απο χάλυβα, σκυρόδεμα ή σείμικτους φορείς
  • Επιτόπιους ελέγχους ποιότητας κατασκευών απο χάλυβα, σκυρόδεμα ή σείμικτους φορείς
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ειδικά Βιομηχανικά έργα και Εργοστάσια

Παρέχουμε τις υπηρεσίες αυτές στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Επικοινωνία

Διεύθυνση : Περικλέους 29

                  15561, Χολαργός

                  Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 6560767

Fax : +30 210 6560764

e-mail : meletitiki@ypologistiki.gr