Επίβλεψη Τεχνικών Έργων

Η διαδικασία παραγωγής ενός κατασκευαστικού έργου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έννοια της επίβλεψης. Η επίβλεψη είναι ζωτικής σημασίας για την ποιοτική, οικονομική και έγκαιρη εκτέλεση του έργου. Ο επιβλέπων μηχανικός εξασφαλίζει την ορθή εφαρμογή της μελέτης των συμβάσεων και του νόμου, την ασφάλεια των εργαζομένων στο εργοτάξιο και κατοχυρώνει τα συμφέροντα του κυρίου του έργου. Οι επιβλέψεις αφορούν όλες τις κατηγορίες κατασκευαστικών εργασιών όπως ενδεικτικά :

  • Επιβλέψεις νέων κατασκευών (κτιριακών έργων, γεφυρών, κλπ.)
  • Εργασίες επισκευής και ενίσχυσης κτιρίων
  • Εργασίες αναστήλωσης Μνημείων
  • Επιβλέψεις έργων οδοποιίας
  • Επιβλέψεις υδραυλικών έργων (δίκτυα, υδραγωγεία, βιολογικοί καθαρισμοί, κλπ.)

Η εταιρεία μας διαθέτει έμπειρους μηχανικούς οι οποίοι, ως πολύ καλοί γνώστες του μελετητικού αντικειμένου και της νομοθεσίας εκτέλεσης έργων, ασκούν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες επίβλεψης σε έργα των οποίων οι μελέτες έχουν εκπονηθεί από το δικό μας ή άλλα μελετητικά σχήματα.

Επικοινωνία

Διεύθυνση : Περικλέους 29

                  15561, Χολαργός

                  Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 6560767

Fax : +30 210 6560764

e-mail : meletitiki@ypologistiki.gr