Εμπειρία

Η Υπολογιστική Μελετητική Ε.Π.Ε. είναι εταιρεία συμβούλων Μηχανικών. Ειδικεύετε στο τομέα του Πολιτικού και Δομοστατικού Μηχανικού. Ιδρύθηκε πριν 20 χρόνια από μία μικρή ομάδα Πολιτικών Μηχανικών με πολύ καλές σπουδές και εξαιρετικό επιστημονικό ενδιαφέρον.

Η παράλληλη ενασχόλησή τους κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας της εταιρείας με την ανάπτυξη και επιστημονική υποστήριξη Τεχνικού Λογισμικού, τους έδωσε πολύτιμες εμπειρίες και βαθιά γνώση των αναγκών των Μηχανικών στη συνεχή τους προσπάθεια να αντιμετωπίσουν τις διάφορες δυσκολίες του επαγγέλματος.

Η εταιρεία πήρε την τελική νομική μορφή της το 1998. Από τότε συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες της στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η συσσωρευμένη τεχνική και επιστημονική εμπειρία της ομάδας μας και η δυναμική συμμετοχή της σε μοναδικά και ιδιαιτέρως πολύπλοκα έργα, μας έχει αποφέρει ανάλογη καταξίωση στον τεχνικό κόσμο της χώρας μας.

Στο χώρο των Μελετών Δημοσίων Έργων η Υπολογιστική Μελετητική διαθέτει Πτυχίο Γραφείου Μελετών Ε' τάξης στην κατηγορία 08 (Στατικές Μελέτες) και μικρότερα πτυχία στις άλλες κατηγορίες Έργων Πολιτικού Μηχανικού.

Στη διαδικασία παραγωγής του μελετητικού μας έργου χρησιμοποιούμε σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό (υπολογιστικά συστήματα, περιφερειακά, κλπ.) και διαθέτουμε ένα ευρύ φάσμα αξιόπιστου και καταξιωμένου τεχνικού λογισμικού όπως ROBOT Structural Analysis, SOFISTIK, SpaceII, ANADELTA, AutoCad, κλπ.

Η διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού και η συμμετοχή μας σε ερευνητικά έργα έχουν ενισχύσει το επιστημονικό μας υπόβαθρο ώστε να παρέχουμε στους πελάτες μας, τόσο του Ιδιωτικού όσο και του Δημοσίου τομέα, υψηλής ποιότητας επαγγελματικές υπηρεσίες.

Η Υπολογιστική Μηχανική Α.Ε., είναι παράλληλα εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού που ειδικεύεται σε προγράμματα για Πολιτικούς Μηχανικούς. Κύριο αντικείμενο των προγραμμάτων της είναι η επίλυση κτιριακών έργων σύμφωνα με τους νέους Ελληνικούς Κανονισμούς και τους Ευρωκώδικες. Στελεχώνεται από εξειδικευμένους επιστήμονες, έμπειρους μηχανικούς και προγραμματιστές.

Η άριστη εξυπηρέτηση των πελατών της επιτυγχάνεται μέσα από την εκπαίδευση, την αποτελεσματική υποστήριξη και τη συνεχή ανάπτυξη των προγραμμάτων της. Το βασικό λογισμικό που έχει αναπτύξει η εταιρεία είναι το "SpaceII", ένα ολοκληρωμένο σύστημα προγραμμάτων στατικής και δυναμικής ανάλυσης, διαστασιολόγησης και σχεδίασης κατασκευών από σκυρόδεμα ή χάλυβα με γραμμικά ή επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία. Παράλληλα έχει αναπτύξει εξειδικευμένα προγράμματα όπως το "Οthisis" για την επίλυση τοίχων αντιστήριξης και το "Micro-study", μια βιβλιοθήκη μικρών εύχρηστων προγραμμάτων.

Επικοινωνία

Διεύθυνση : Περικλέους 29

                  15561, Χολαργός

                  Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 6560767

Fax : +30 210 6560764

e-mail : meletitiki@ypologistiki.gr