Οι άνθρωποι μας

Η εταιρεία μας στελεχώνεται από καταξιωμένους επιστήμονες με μεγάλη εμπειρία και ιδιαίτερη επιστημονική γνώση. Χαρακτηρίζονται από ήθος, επαγγελματισμό και υψηλή ποιότητα στις υπηρεσίες που παρέχουν

Η βασική ομάδα αποτελείται από Πολιτικούς Μηχανικούς με μακρόχρονη πορεία στο χώρο των υπηρεσιών, η οποία, από κοινού με τους νεώτερους συνεργάτες μας και το τεχνικό και διοικητικό προσωπικό αναλαμβάνουν και διεκπεραιώνουν το επιστημονικό και μελετητικό έργο.

Είναι άνθρωποι που έχουν κερδίσει τον σεβασμό της επιστημονικής κοινότητας και απολαμβάνουν πλήρως της εμπιστοσύνης των πελατών μας. Οι διευθυντές έργων έχουν ιδιαίτερη εμπειρία που αποκτήθηκε με τη πολυετή ενασχόλησή τους με τεχνικά θέματα, συμβάσεις και διοικητικά καθήκοντα και εμπλουτίστηκε με τη συνεχή επαγγελματική τους εκπαίδευση.

Εξωτερικοί ειδικοί σύμβουλοι-συνεργάτες από τον Ελληνικό και το Διεθνή επιστημονικό και ακαδημαϊκό χώρο συμπληρώνουν το στελεχιακό μας δυναμικό όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Επικοινωνία

Διεύθυνση : Περικλέους 29

                  15561, Χολαργός

                  Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 6560767

Fax : +30 210 6560764

e-mail : meletitiki@ypologistiki.gr