Μελέτη και Σχεδιασμός

Η Υπολογιστική Μελετητική Ε.Π.Ε. είναι εταιρεία Μελετών Έργων Πολιτικού Μηχανικού. Συγκεκριμένα δραστηριοποιείται στις εξής κατηγορίες έργων :

 • Εκπόνηση Στατικών Μελετών
  • Κτιριακών Έργων
  • Επισκευών και Ενισχύσεων Κτιρίων
  • Κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία
  • Μεταλλικών και Ξύλινων κατασκευών
  • Δεξαμενών
  • Γεφυρών και Τεχνικών έργων οδού (προεντεταμένων, σιδηρών)
  • Ειδικών θεμελιώσεων και αντιστηρίξεων
 • Εκπόνηση Συγκοινωνιακών Μελετών
  • Εθνικών οδών και δευτερεύοντος οδικού δικτύου
  • Κόμβων
  • Σχεδιασμού ασφαλείας οδικών έργων
 • Εκπόνηση Υδραυλικών Μελετών
  • Δικτύων Ύδρευσης και Αποχέτευσης
  • Αρδευτικών και Αντιπλημμυρικών έργων
  • Βιολογικών καθαρισμών
 • Εκπόνηση Τοπογραφικών Μελετών
 • Εκπόνηση Περιβαλλοντικών Μελετών και Παροχή Συμβουλών σε θέματα Περιβάλλοντος

Η εταιρεία εκπονεί Μελέτες Δημοσίων και σημαντικών Ιδιωτικών Έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Επικοινωνία

Διεύθυνση : Περικλέους 29

                  15561, Χολαργός

                  Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 6560767

Fax : +30 210 6560764

e-mail : meletitiki@ypologistiki.gr