Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις

Με βάση την μεγάλη εμπειρία μας στις μεταλλικές κατασκευές αλλά και στις κατασκευές από προεντεταμένο σκυρόδεμα, έχουμε ειδικευθεί στους βιομηχανικούς χώρους των οποίων οι απαιτήσεις συνήθως περιλαμβάνουν μεγάλα ανοίγματα και ελεύθερους εσωτερικούς χώρους. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους ακόλουθους τομείς :

  • Εργοστάσια
  • Βιομηχανικές αποθήκες
  • Υπόστεγα αεροσκαφών
  • Φωτοβολταϊκά πάρκα
  • Στήριξη βιομηχανικών δικτύων
  • Μεταλλικές δεξαμενές
  • Μεταλλικά στέγαστρα
  • Στήριξη μηχανημάτων
  • Εξοπλισμοί φορτοεκφόρτωσης λιμένων

Επικοινωνία

Διεύθυνση : Περικλέους 29

                  15561, Χολαργός

                  Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 6560767

Fax : +30 210 6560764

e-mail : meletitiki@ypologistiki.gr